Hero of Empire: War Clash

Hero of Empire: War Clash

Hero of Empire là sản phẩm mới nhất của Bravestars. Tuy game vẫn đang trong giai đoạn phát triển nhưng đã chính thức đạt mốc 50 nghìn downloads tại hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm
Bravestars Games